Игри

Информация за страница Якоруда

Якоруда е български град, който се намира в югозападната част на страната. Разположен е на територията на Благоевградска област и отстои на сравнително близко разстояние до населените места Белица, Банско и Разлог. Едновременно с това изпълнява функциите на административен център на едноименната община. Населеното място е разположено на изток от Разлог и продължава по горното течение на река Места. Точното място всъщност е гористия рид в Родопите, известен като Бунтишка. Родопите обграждат града от юг и изток, а за северните и западните му краища се грижи Рила планина. Още от времето на тракийските племена на мястото на днешния град има ясно открити следи, които сочат човешко присъствие. Развалините при връх Бабечка се оказват една от точките, през които преминава съединяващия Филипополис и долината на Марица римски път Виа Енгация. Ето защо още от ранна древност градът се оказва важен стратегически пункт за великата Римска империя. Също така за това свидетелстват и останките от две крепости.

   Едната от тях се намира непосредствено под Якоруда и е известна с името Калията. Другата пък се нарича Градището и е разположена край Черната Места. Разположеното в област Благоевград населено място продължава да съществува и по времето, когато страната ни се намира под властта на османските поробители. Тогава то е част от вакъфа на Кара Мустафа, а от 1508 година е освободено да не плаща някои данъци. Това става съгласно привилегиите, които по традиция се дават на селищата от вакъфски тип. Едновременно с това в годините на седемнадесетото столетие населеното място е най-голямото по площ и брой на населението населено място на територията на разложка област. През първите години на 19-ти век започват да се забелязват първите признаци на съживяване на града от разрушителните набези на османците. Развитието на селището си проличава ясно в епохата на Българското възраждане, когато начеват опитите на българите да се борят за своята независимост. Катранджийството и скотовъдството в продължение на дълъг период от време са двата занаята, които осигуряват храна и поминък за голяма част от местното население. За подема на възрожденския процес в населеното място немалко изиграват и контактите, установени с хора от други градове и села.

    Местен революционен комитет в Якоруда е образуван в навечерието на знаковото за страната ни Априлско въстание, което избухва на 20 април 1876 година. Въпреки че попада в пределите на освободена България, по силата и установените от Берлинския договор клаузи населеното място впоследствие е върнато на Османската империя. Това от своя страна води до назряване на недоволство сред голяма част от населението, което се включва активно в Илинденското и Кресненско – Разложкото въстания. През 50-те години на 19-ти век градът е селище от чисто български тип, което принадлежи към територията на каза Неврокоп в пределите на османската империя. В Константинопол през годината на освобождението е издадена прочутата Етнография на вилаетите, която отразява статистиката на мъжкото население. В нея е посочено, че от 1873 година в града има 741 на брой домакинства с общо 2020 жители. Те са българи, като християните са 1500, а броят на помаците достига до 520.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker